ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟ

Αγία Μαρίνα

22970 32398  

Ώρες Λειτουργίας:

Αρχαιολογικός Χώρος: Καθημερινά, 8:00 – 20:00
Μουσείο: Τρίτη – Κυριακή, 9:00 – 16:00


Είσοδος: Ολόκληρο 6€ · Μειωμένο 3€

Λόγω αλλαγής ωραρίων ανάλογα με την εποχή, καλύτερα να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Αρχαιολογικό Χώρο.