ΝΤΙΡΛΑΝΤΑΣ

Βαγία

6974 043487  

ntirlantas@windowslive.com

Εκσκαφές παντός τύπου • Επιχωματώσεις Οικοδομών
Συμπίεση Εδάφους • Εμπόριο & Μεταφορά Αδρανών Υλικών
Κηπευτικά Χώματα • Αποψίλωση & Επιχωματώσεις (Μπάζωμα) Οικοπέδων
Εκβραχισμοί • Τσιμεντοστρώσεις
Διαμορφώσεις Χώρων & Κήπων • Πέτρα για χτίσιμο
Πισίνες • Πηγάδια • Βιολογικές Αποχετεύσεις • Εργολαβίες

                ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ               

Χωματουργικά Έργα Οπτικών Ινών & Τηλεπικοινωνιών
Εκσκαφές Υδρεύσεως, Αποχετεύσεων, Φωτισμού, Ομβρίων Υδάτων • Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Δημιουργία & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου
Χώροι Πρασίνου • Χώροι Στάθμευσης • Κατασκευές Γηπέδων • Επιχωματώσεις • Κατεδαφίσεις • Διανοίξεις

6974 043487   
 ntirlantas@windowslive.com


Όλοι οι Επαγγελματίες & οι Επιχειρήσεις για την Κατοικία στην Αίγινα