-

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (www.aeginapages.com) του «Οδηγού αγορών-υπηρεσιών-τουρισμού για την Αίγινα» (εφεξής «Οδηγός») ελέγχεται από την «Χατζηπέρη Σπ. Αθανασία» (ατομική επιχείρηση), συνιστά κατοχυρωμένο όνομα χώρου (domain name) και διέπεται από τις προστατευτικές διατάξεις περί ονομάτων χώρου. Τα ονόματα, εικόνες, οπτικοακουστικά έργα, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στην Χατζηπέρη Σπ. Αθανασία και τυχόν τρίτους δικαιούχους αυτών.

Ο Οδηγός στοχεύει στην κατά το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην Αίγινα.

Ο Οδηγός δεν έχει καμία υποχρέωση να εξασφαλίσει την ορθότητα, ακρίβεια και πληρότητα των καταχωρούμενων στοιχείων των επαγγελματιών και λοιπών επιχειρήσεων και προσώπων ή/και την τυχόν μη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα καταχωρούμενα στοιχεία παρέχονται στον Οδηγό από τους προβαλλόμενους και διαφημιζόμενους, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των στοιχείων αυτών. Η περιγραφή των κατηγοριών στις οποίες εντάσσονται οι προβαλλόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχει γίνει με σκοπό τη διευκόλυνση του κοινού. Η καταχώρηση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε αυτές έχει γίνει κατόπιν αιτήματός τους. Η επαγγελματική κατοχύρωση των διαφημιζόμενων στο Οδηγό αποτελεί αρμοδιότητα των Συλλόγων ή των Επιμελητήριων στα οποία τυχόν ανήκουν.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο, του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιαδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Χατζηπέρη Σπ. Αθανασίας (ατομική επιχείρηση), η οποία σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματός της σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο του Οδηγού επιφυλάσσεται να ασκήσει κατά παντός τρίτου κάθε νόμιμο δικαίωμά της.